•  

Желаеш ли да получиш парите до 24 часа след одобрение?

Ако да, избери допълнителната услуга „Кредит у дома“- която ти позволява да получиш парите си в брой в твоя дом до 24 часа. Не е необходима банкова сметка или посещения на банков клон в работното му време. С "Кредит у дома" срещу такса плащаш погасителните вноски в удобството на твоя дом.

!!!IssueValue!!! Брой на седмичните вноски Седмични вноски Такса оценка на досие: Такса оценка на досие Лихва % Лихва !!!EarlyDeliveryFee!!! Разходи ГПР Кредит у дома !!!CollectionFee!!! !!!IssueCost!!! !!!FinalRate!!! !!!ServiceFeeRate!!! !!!GrossIssueValue!!! !!!FinalRateDecimal!!! Крайна сума

!!!IssueValueHelp!!!

Срок на договора за кредит в седмици и брой вноски

Размер на седмичното плащане без последното, в лева

!!!PreparatoryFeeHelp!!!

!!!XChargeHelp!!!

Годишен процент на разходите помощ

Лихва - помощ

!!!EarlyDeliveryFeeHelp!!!

Общ размер на разходите по кредита в лева

Годишен процент на разходите ГПР в %

Такса за услуга „ Кредит у дома“ от наш служител

!!!CollectionFeeHelp!!!

!!!IssueCostHelp!!!

!!!FinalRateHelp!!!

!!!ServiceFeeRateHelp!!!

!!!GrossIssueValueHelp!!!

!!!FinalRateDecimalHelp!!!

Общ размер на дължимата сума в лева

!!!InsuranceCost!!!:

Такса оценка на досие::

Кредит у дома

!!!AdditionalCharge!!!

ИЗБЕРИ СЕГА

!!!InsuranceCost!!!:

Такса оценка на досие::

Кредит у дома

!!!AdditionalCharge!!!

ИЗБЕРИ СЕГА

!!!InsuranceCost!!!:

Такса оценка на досие::

Кредит у дома

!!!AdditionalCharge!!!

ИЗБЕРИ СЕГА

Сега сме в София, Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора, Русе, Шумен, Велико Търново, Горна Оряховица, Пазарджик, Търговище, Добрич, Ботевград, Асеновград, Перник, Габрово, Казанлък и Плевен.! Кандидатствай за кредит тук: кредитна форма или ни се обади на 0700 159 59.