•  

Желаеш ли да получиш парите до 24 часа след одобрение?

Ако да, избери допълнителната услуга „Кредит у дома“, която ти позволява да получиш парите си в брой в твоя дом до 24 часа. Не е необходима банкова сметка или посещения на банков клон в работното му време. С „Кредит у дома“ срещу такса плащаш погасителните вноски в удобството на твоя дом.

Брой седмични вноски Седмични вноски ГПР в лева ГПР Такса „Кредит у дома“ Крайна дължима сума

Срок на договора за кредит в седмици.

Размер на седмичните вноски, без последната (изравнителна), която е с минимална разлика.

Годишен процент на разходите по кредита в лева.

Годишен процент на разходите по кредита.

Общ размер на таксата за услугата „Кредит у дома“.

Общ размер на дължимата сума

ИЗБЕРИ СЕГА
ИЗБЕРИ СЕГА
ИЗБЕРИ СЕГА

Сега сме в София, Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора, Русе, Шумен, Велико Търново, Горна Оряховица, Пазарджик, Търговище, Добрич, Ботевград, Асеновград, Перник, Габрово, Казанлък, Плевен, Самоков, Ловеч, Враца и Разград!