Атила Хорват е новият генерален директор на Провидент Файненшъл България

От януари 2015 г. Атила Хорват зае поста на генерален директор на Провидент Файненшъл България.

Атила Хорват е новият генерален директор на Провидент Файненшъл България

София, 12 февруари 2015 г.

От януари 2015 г. Атила Хорват зае поста на генерален директор на Провидент Файненшъл България. Провидент специализира в отпускането на малки краткосрочни потребителски кредити и е част от International Personal Finance, водещ международен доставчик на потребителски кредити, листван на Лондонската и Варшавската фондови борси, и един от най-големите британски работодатели в Централна и Източна Европа.

Атила има 12-годишен опит като сертифициран одитор (Arthur Andersen, Deloitte) и 16 години опит в мениджмънта, включително 10 години на различни висши управленски позиции в областта на одита, счетоводството и финансите (Deloitte, T-Com и Провидент). Като директор на одита в Deloitte, между 2004 г. и 2008 г. той е бил отговорен за одитирането и предоставянето на консултантски услуги на банки и други финансови институции в Унгария.

През последните 7 години той е заемал позицията финансов директор на Провидент Файненшъл в Унгария и е бил член на Съвета на директорите, като е отговарял за дейността на 4000 служители. Той е бил отговорен и за дейностите, свързани с кредитния риск и новите пазари и придобивания.

Атила има инженерно и икономическо образование и е дипломиран сертифициран одитор. В момента той е съпредседател на Националната асоциация на финансовите компании (PVOE) в Унгария.