Ден на доброволчеството в Провидент


40 служители и кредитни консултанти от Стара Загора, Плевен и Шумен подпомогнаха различни местни организации като част от програмата по корпоративна социална отговорност на компанията. Освен че подкрепи желанието на своите служители да бъдат доброволци дарявайки общо 140 часа труд за тази обществено полезна кауза, Провидент осигури и всички необходими материали. Инициативата бе осъществена с помощта на фондация BCause (доскоро ФПББ).


На 15 юли доброволците в Стара Загора пребоядисаха един от кабинетите и освежиха дворното пространство в дневния център на гражданско сдружение „Алтернатива 55“, подпомагащо деца с генерализирани разстройства в развитието. В Плевен бяха освежени две помещения на Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения БАЛИЗ, а в Шумен служители и кредитни консултанти пребоядисаха част от спалните помещения на един от Центровете за настаняване от семеен тип в града.

Виж повече тук: http://goo.gl/4cwKfL