Доброволци в подкрепа на асоциация „И нас ни има“


Провидент доброволци


Над 20 служители от София се включиха в приготовленията на дневния център за младежи с увреждания към асоциация „И нас ни има“ за годишния им празник. На 14 май боядисахме беседки и огради, почистихме цветните лехи, помогнахме в кухнята и така дарихме над 60 часа доброволен труд за една обществено значима кауза.


Като част от своята корпоративна култура, Провидент инвестира значителни ресурси в общностите, в които работи. След безплатната Академия „Семейни финанси“ и дарението за пенсионерите в община Монтана в кампанията „Великден за всеки“, това бе поредната социално-отговорна кауза, която Провидент подкрепи.