Нов продукт от Провидент България

На 21 юли 2014 г. Провидент Файненшъл България представи новите си продукти, които са напълно съобразени с новото законодателство в областта на потребителските кредити.

И с новия си продукт ние продължаваме да спазваме поетия ангжимент да улесним ежедневието на хората, като предлагаме прости и персонализирани финансови решения. Ние предоставяме възможно най-добрите услуги на нашите клиенти, както и гъвкав избор от продукти, които пасват на техните нужди. Провидент ще продължи да предлага качествени, професионални и достъпни услуги на клиентите, както и да проявява нужното разбиране - ако обстоятелствата им се променят, ние ще разсрочим плащанията им без допълнителни такси.

Както винаги, клиентите и сега имат възможност да изберат продукта, който най-добре пасва на техните нужди и цели, както и да изберат дали да се възползват от допълнителната услуга, която им позволява да получат кредита си в удобството на техния дом в рамките на 48 часа чрез кредитен консултант, който освен това събира и вноските в дома на клиента. Услугата ни „Кредит у дома“ е напълно избираема, което означава, че не е задължителна за отпускането на кредит. Цената на услугата е ясно означена и е добавена към общата стойност на кредита чрез седмичните вноски за клиента.

Прозрачността е в основата на нашите услуги и клиентите ни са спокойни, защото знаят, че ще платят точно толкова, колкото е било договорено в самото начало - те никога не плащат повече от първоначално договорената сума. Ние не изискваме допълнителни такси или комисиони.

Вярваме, че предлагаме атрактивен и прозрачен продукт. Убедени сме, че ще успеем да привлечем нови клиенти и да изградим нашия пазарен дял. Плановете ни за България също не са се променили. Те остават дългосрочни, като нашето желание е да изградим един устойчив и етичен бизнес, който да обслужва до 100 хиляди клиенти при достигане на пазарна зрялост. Провидент е част от International Personal Finance (IPF), водещ международен доставчик на потребителски кредити, търгуван на Лондонската фондова борса и един от най-големите британски работодатели в Централна и Източна Европа.