Стани кредитен консултант

Не трябва да разчиташ на късмета си, когато всичко зависи от теб.

Защо да се присъединиш към екипа ни?

  • Получаваш месечен доход до 2 000 лв.
  • Разполагаш свободно с времето си
  • Работиш близо до дома си

Какви ще са твоите задължения?

  • Продажба на кредитните продукти на компанията
  • Обслужване на седмичните вноски в дома на клиентите

Кандидатствай още сега!

Обади се на телефон 02 903 3366 или се регистрирай тук:

Населено място
Прочетох и приемам условията

В съответствие със Закона за защита на личните данни, давам изричното си съгласие Провидент да обработва моите лични данни, които доброволно предоставям с попълването на този формуляр, за целите посочени по-горе. Давам също изричното си съгласие Провидент да разкрива и да предоставя личните ми данни в страната и/или в чужбина на други институции, членове на групата на Провидент, институции специализирани в обработването на лични данни, на доставчици на услуги, на кредитни институции и на други финансови институции, които са партньори на Провидент, на други български и чуждестранни лица във връзка с развиване на правоотношения между мен и Провидент – създадени / които предстои да бъдат създадени, осъществяване на кредитната дейност на Провидент, за статистични цели и за осъществяване маркетингова дейност чрез всякакви средства за комуникация, включително телефонни съобщения, рекламни брошури, електронна поща, обикновена поща или други форми на разпространяване на печатни рекламни материали. Съгласен съм моите лични данни, предоставени по-горе, да бъдат обработвани, дори и в случай, че не се стигне до подписване на договор за позицията, към който проявявам интерес . Провидент, също така, има правото да разкрива личните ми данни на компетентните власти (като Българската Народна Банка), както и на Централния кредитен регистър при БНБ или други подобни институции. С настоящото, заявявам, че даденото тук съгласие за предоставяне, обработване и разкриване на лични данни е с неограничена във времето валидност (т.е. докато това е необходимо за постигане на целите, за които тези данни са събрани) и се отнася както за личните данни посочени по-горе, така и за всякакви други лични данни предоставени/които ще бъдат предоставени на Провидент по време на цялата продължителност на правоотношението по договора ми с Провидент (при евентуалното сключване на такъв). Също така, потвърждавам, че съм запознат с информацията по чл. 19 от Закона за защита на личните данни и с целите на събирането и обработването на моите лични данни, както и с категориите получатели, пред които данните могат да бъдат разкрити. Потвърждавам също, че съм информиран за правата ми по чл. 34а от Закона за защита на личните данни, както и за и правото ми на достъп и коригиране на събраните данни чрез писмено искане (датирано и подписано), изпратено до офиса на Провидент на адрес: гр. София 1220, р-н Надежда, бул. "Ломско шосе", No. 2А, ет. 6..