Кандидатствай онлайн

burz kredit

Населено място
Навършил/а съм 18 години
Желая да получавам информация от Провидент
Прочетох и приемам условията

В съответствие със Закона за защита на личните данни, давам изричното си съгласие Провидент да обработва моите лични данни, които доброволно предоставям с попълването на този формуляр, за целите посочени по-горе. Давам също изричното си съгласие Провидент да разкрива и да предоставя личните ми данни в страната и/или в чужбина на други институции, членове на групата на Провидент, институции специализирани в обработването на лични данни, на доставчици на услуги, на кредитни институции и на други финансови институции, които са партньори на Провидент, на други български и чуждестранни лица във връзка с развиване на правоотношения между мен и Провидент – създадени / които предстои да бъдат създадени, осъществяване на кредитната дейност на Провидент, за статистични цели и за осъществяване на маркетингова дейност (рекламни дейности, бъдещо изпращане на оферти / търговски съобщения относно финансовите услуги, предоставени от Провидент и т.н.) чрез всякакви средства за комуникация, включително телефонни съобщения, рекламни брошури, електронна поща, обикновена поща или други форми на разпространяване на печатни рекламни материали. Съгласен съм моите лични данни, предоставени по-горе, да бъдат обработвани, дори и в случай, че не получа кредита, към който проявявам интерес . Провидент, също така, има правото да разкрива личните ми данни на компетентните власти (като Българската Народна Банка), както и на Централния кредитен регистър при БНБ или други подобни институции. С настоящото, заявявам, че даденото тук съгласие за предоставяне, обработване и разкриване на лични данни е с неограничена във времето валидност (т.е. докато това е необходимо за постигане на целите, за които тези данни са събрани) и се отнася както за личните данни посочени по-горе, така и за всякакви други лични данни предоставени/които ще бъдат предоставени на Провидент по време на цялата продължителност на правоотношението по договора ми с Провидент (при евентуалното сключване на такъв). Също така, потвърждавам, че съм запознат с информацията по чл. 19 от Закона за защита на личните данни и с целите на събирането и обработването на моите лични данни, както и с категориите получатели, пред които данните могат да бъдат разкрити. Потвърждавам също, че съм информиран за правата ми по чл. 34а от Закона за защита на личните данни, както и за и правото ми на достъп и коригиране на събраните данни чрез писмено искане (датирано и подписано), изпратено до офиса на Провидент на адрес: гр. София 1715, Младост, бул. „Александър Малинов“ № 85, ет. 7.

Избери размер на кредита

Желаеш ли парите до 24 часа след одобрение?

С „Кредит у дома“ получаваш парите в брой до 24 часа в твоя дом. Кандидатствай онлайн и вземи сега своя кредит за период от 12, 27, 45 и 60 седмици при максимален размер на ГПР 50.0%, с лесно одобрение, без поръчители, обезпечение и банкови гаранции!