Провидент подкрепя SOS Детски селища

За всеки отпуснат кредит в периода 23 ноември-31 декември 2016 г. Провидент дарява 1 лв. на SOS Детски селища България.

Средствата ще бъдат използвани за подпомагането на SOS Центровете за обществена подкрепа в София и Велико Търново. Тези центрове помагат на деца в риск и техните семейства, като им предоставят психологическа, социална, образователна и логопедична подкрепа. Организират се и групи за родители с цел развиване на родителския капацитет и споделяне на опит. Екипът подкрепя родителите в търсене на работа.

В Центъра за обществена подкрепа в гр. София се провежда и групова работа за деца, клиенти на центъра, и за деца, пребиваващи в Центровете за временно настаняване в гр. София. За нуждите на клиентите се предоставя подкрепа и съдействие за гинекологични прегледи с цел семейно планиране и юридически консултации. 

Това е само началото на сътрудничеството между SOS Детски селища България и Провидент. Компанията за потребителско кредитиране ще проведе редица от вътрешни и външни инициативи през 2016-2017 г. в подкрепа на Центровете за обществена подкрепа на SOS в София и Велико Търново.

За SOS Детски селища България

Сдружение SOS Детски селища България е първата гражданска правозащитна организация в страната, която предоставя директна грижа за деца в риск. За първи път след демократичните промени Сдружението предлага алтернатива на институционалната грижа за деца – грижа в SOS семейство.

Сдружение SOS Детски селища България е част от голямото международно семейство SOS Children’s Villages International, което се грижи за близо 1,000,000 деца в 135 страни по света. 

В продължение на повече от четвърт век SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на лишени от родителска грижа деца и такива, които са в риск да загубят закрилата на своите родители. Сдружението предлага семеен тип грижа и подкрепа на семейството и активно се застъпва за правата на децата и младежите.


SOS Детски селища